asahi.com(朝日新聞社):ガラパゴス、インドの電子教科書に シャープが実用化へ - PC・ゲーム - デジタル